3.7. PREPORUKE ZA POBOLJŠANJE DIZAJNA WEB APLIKACIJE


Neka bude jednostavno – je princip koga se treba pridržavati u svim dimenzijama Web aplikacije, pa i u dizajnu. Korisnici retko kada uživaju u dizajnu, naime u većini slučajeva oni su u potrazi za informacijama, uprkos dizajnu.  Korisnk će zastati na kratko da se divi zanimljivoj primeni boja ili grafike, ali ono što će ga naterati da se vrati – jeste zapravo sadržaj i kvalitetne informacije sa stranice.
Da bi se principi dobrog Web dizajna koristili  pravilno, potrebno je razumeti način na koji korisnici komuniciraju sa Web aplikacijama, kako oni razmišljaju i kakvi su njihovi obrasci ponašanja na internetu.  U narednom prilogu su nabrojani neke od aktivnosti na koje treba obrtatiti pažnju prilikom izrade Web aplikacije, a koje se tiču Web dizajna.

§  Web dizajn podrazumeva i upoznavanje publike kojoj je aplikacija namenjena. Različite kulture reaguju različito na boje. Slično je i sa različitim demografskim segmentima i godinama starosti. Na primer, mladi ljudi će bolje reagovati na zasićene boje, dok stariji uglavnom više vole pastelne i zagasite boje.

§  Steve Krug je primetio da korisnicima ne treba ostaviti mogućnost da misle.[1] Steve Krug smatra da Web stranica treba da bude očigledna razumljiva sama po sebi. Ako navigacija i arhitektura aplikacije nije intuitivna, broj upita od strane korisnika raste i otežava im da shvate kako sistem funkcioniše. Umereno vizuelno izdvojeni linkovi, prepoznatljive stranice, jasno istaknuta navigacija mogu da pomognu korisnicima da lako nađu put do svog ciljja.

§  Fokusiranje pažnje korisnika na određene delove stranice sa umerenom upotrebom vizuelnih elementa daje osećaj orijentacije. 
§  Moderni Web dizajn je kritikovan zbog ’’1-2-3-uradi koraka’’.  Naime, dizajneri koriste velike tastere sa vizuelnim efektima koji navode korisnika na akciju. Međutim, ovakav pristup olakšava davanje uputstava i veoma je efikasan, jer umesto dugog teksta koji objašnjava neku akciju, korisnik sledi kratke rečenice koje su objašnjene slikom. To je dobar i user-friendly način komunikacije sa Web aplikacijom jer korisnik odmah jasno vidi šta mu je na raspolaganju.
§  Tekst treba da je efikasno raspoređen na stranici. Treba koristiti kartko i sažeto izražavanje. Raspored teksta treba da bude čitljiv pri brzom skeniranju pogledom.
§  Ne treba izbegavati beli prostor (beline) ili prazan prostor između paragrafa, slika, dugmića u drugih elemenata na strani, jer on pomaže smanjenju kongnitivnog opterećenja posetioca i omogućava odličnu vidljivost informacija na ekranu. Ako se postavi pitanje, prilikom dizajniranja sajta, da li upitrebiti liniju  ili beli prostor, kako bi se razdvojio sadržaj, bez sumlje treba se dolučiti za upotrebu belina.
 • Koristiti beli prostor jer je studija sprovedena 2004-te godina je pokazala da dobra upotreba belog prostora u paragrafu kao i u levoj i desnoj margini može da poboljša rezonovanje za 20%. Čitaocu je lakše da se fokusira na sadržaj sa lepim razmakom. [2]
§  Koristiti hijerarhijsku strukturu kako bi se smanjila kompleksnost stranice. Vizuelna hijerarhija pomaže korisnicima da lakše sagledaju sadržaj stranice.

§  Efikasna komunicija sa "vidljivim jezikom"[3]. Aron Markus ističe da je potrebno držati se tri principa za formiranje ’’vidljivog jezika’’ aplikacije:

Organizovanje - pruža jasanu i doslednu konceptualnu strukturu.
Štedljivost – podrazumeva da se sa najmanjim brojem znakova i vizuelnih elemenata učini najviše. Četiri glavne tačke koje pri tom treba razmotriti su: jednostavnost (postaviti samo one elemente koji su bitni za komunikaciju); jasnoća (komponente treba da su dizajnirane tao da je njihovo značenje nedvosmisleno); posebnost (svojstva elmenata jasno treba da se razlikuju); naglašavanje (najbitniji elementi treba da budu lako vidljivi).
Komunikacija – Web stranica treba da ima ravnotežu čitljivosti, tipografije, simbolizma, boja, tekstura kako bi uspešno komunicirala sa korisnikom. Pri pisanju teksta najbolje je pisati maksimalno 18 reči ili 50-80 karaktera po liniji teksta.
§  Pri korišćenju boja treba biti obazriv i koristiti mali broj boja u paleti. Četiri ili pet boja (i razlčiti tonovi), uz dodatak bele i crne, će biti dovoljne za dobar dizajn. Previše boja stvara nesklad i ometa korisnika.
§  Veći kontrast se koristi za povećanje čitljivosti. Boje sličnih vrednosti smanjuju čitljivost, a crna slova na beloj pozadini pružaju najveću čitljivost.
Konveniconalni dizajn je ono što korisnici očekuju od stranice. Stiv Krug „sugeriše da je bolje inovirati samo kada se zna da je to stvarno  bolja ideja od konveniconalne’’.

§  Pop-up ili iskačući prozori su elment dizajna koji svakako treba zaboraviti. Skoro svi pretraživači danas imaju opciju blokiranja ovih ’ iskačućih’’ elemenata i ovu opciju ne uključuju samo oni koji ne znaju da postoji.

§  Nevidljive veze. Posetioci moraju da znaju gde su, gde su bili i gde  mogu da idu. Ako dizajneri ne predstave informaciju na odgovarajući način, posetioci mogu da imaju ozbiljne probleme sa kretanjem po aplikaciji. Tekst koji je link ka određenoj stranici je podvučen i nakon posete, menja boju, ako postoji podvučeni tekst koji nije link, posetilac je zbunjen. Ako treba naglasiti neki deo teksta, onda je najbolje to uraditi ispisom debljim slovima (bold ).

§  Vizuelna buka.  Često - manje  je više. Vizuelna buka je tipičan problem sa kojim se nose dizajneri velikih Web aplikacija. Mnogo vizuelnih detalja na stranici je karakteristika e-prodavnica. Korisniku se nudi mnogo fotografija proizvoda, sa cenama i podacima. U ovom slučaju važi: ’’Manje je često – više.’’

§   Padajući meniji su korisni Web dizajnerima, jer štede vertikalni  prostor na stranici, ali gotovo uvek nerviraju korisnike. Često korisnici ne mogu da fokusiraju miša na tačno onaj deo menija i otvoriti stranicu koju žele. Ako je rastojanje između različitih nivoa navigacije preveliko korisnici moraju da dodatno miša prevuku ’’ horizontalno,  pri tom se često dešava da pomere miša u isto vreme i vertikalno i da odu na potpuno drugu stranicu. Frustrirajuće.

§  Korisnici popunjavaju formu od vrha ka dnu.  Zato je najbolja pozicija labele u formi, iznad polja koje objašnjava. Ravnanje labele na levo čini formu preglednijom, ali je teško povezati koja labela se odnosi na koje polje. Ravnanje desno radi suprotno, forma je manje pregledna, ali bolje povezuje te elemente. Labele iznad polja su najbolje rešenje u oba slučaja.[4]
 • Otvaranje veza u istom prozoru. Posetioci žele da imaju kontrolu nad svim onim što se dešava u njihovom pretraživaču. Ako oni žele da otvore link u novom prozoru oni će to sami učiniti.
 • Treba se dosledno držati strukture Web stranica na celom sajtu. Različita postavka navigacije, na primer, gde dugmad za navigaciju menjaju mesta od jedne do druge stranice dovodi do gubljenja konzistentnosti sajta i korisnike usporava u ostvarivanju njihovih ciljeva. Korisnici vole doslednost.
 • Koristiti  standardne stilove za dizajn navigacije. Velike kompanije su potrošile mnogo novca u istraživanja, koja se tiču ove tematike i zaključak je da su korisnici navikli da se navigacija nalazi u gornjem levom uglu ili u gornjoj traci za navigaciju. Eksperimentisanja sa navigacijom poređanom u krugu ili u obliku 3D kocke su suvišna.
 • Ne menjati automatski veličinu prozora pretraživača na posetiočevoj strani. Neki će dizajneri imati ideju da korišćenjem JavaSkript-a menjaju veličinu korisničkog ekrana. Ta ideja nije dobra, jer kosrisnik želi da bude gospodar svog radnog prostora i postaviće svoje pregledače na onu veličinu prozora koja je njima odgvarajuća.
 • Dizajnirati Web stranice vidljivu u 800 x 600 rezoluciji. Mnogi Web dizajneri koriste velike rezolucijje ekrana i dizajniraju stranice tako da se uklope u rezolucije 1024 x 768 ili 1280 x 1024. Listanje stranice vertikalno je u redu, sve dok stranica nema više od dve dužine ekrana, ali horizontalno skrolovanje ekrana je veoma loše, zamorno  i dosadno za posetioce. Danas još uvek 40% korisnika interneta kotisti ekran rezolucije 800 x 600.
 • Većina korisnika ne skroluje stranice pri prvom otvaranju, njih čak 77%. U drugom otvaranju Web sajta skroluje samo 16% posetilaca. Ovo je važno znati kada se pravi raspored sadržaja. Najvažnije informacije treba rasporediti u prvom delu stranice koristeći beline i grupisanja.[5]
 • Kreirati sopstvenu 404 stranicu. Stranica 404 nam govori posetiocu da tražena stranica nije pornađena. Kako ne bi izgubili posetioca, Web dizajneri mogu kreirati stranicu 404, na svojoj Web lokaciji. Sopstveno kreirana 404 stranica omogućava korisniku da vidi da je na pravoj lokaciji, ali da stranica koju je tražio ne postoji.
 • JavaScript opcija je isključena ili se ne može pokrenuti  kod 10% korisnika. To ne znači da treba izbaciti kodove JavaScripta, već da treba obezbediti alternativne tekstualne linkove ili link na mapi sajta, tako da i korisnici sa isključenom opcijom JavaScript, mogu da se kreću kroz Web sajt.
§  Većina korisnika slepo za ad banere. Korisnici koji traže neku konkretnu informaciju ili su preokupirani sadržajem ne primećuju banere. Korisnik ignoriše reklamu i sve u dizjanu što liči na nju (na primer jako stilizovana navugacija).
 • Ne postavljati brojač poseta na stranicama. Brojač poseta ne radi ništa, osim što čini da stranica izgleda amaterski. Ako Web tim zaista želi informacije o posećenosti sajta, može koristiti aplikacije koje se danas nide na tržištu (npr. GooleAnalytics), a koji su vidljivi samo onima koji razvijaju i održavaju Web lokaciju.
 • Blinkajući (treperavi tekst) je odavno demode’’ i retko se može naći na nekom sajtu. On odvlači pažnju posmatrača i deluje veoma napadno.
 • Jedan od osnovnih atributa Web stranice je njen naslov. U kodu je potrebno navesti naslov strance koji jasno govori posetiocu gde se nalazi. Naslovi se odnose na sadržaj stranice i olakšavaju snalaženje na Web sajtu.
§  Flash uvod je možda način da dizajneri prikažu svoju inovativnost, ali korisnici ga ne vole. Danas je  dugme skip intro’’ (preskoči uvod) drugo  najčešće kliknuto dugme na internetu. Flash treba koristiti samo u posebnim situacijama. Flash na početnoj stranici je samo gubljenje vremena, kako dizajnerovog tako i posetiočevog.
§  Stranica u izgradnji. Ako ne postoji stranica ili još nije spremna, onda je bolje zaboraviti na nju i onemogućiti linkove ka toj stranici, sve dok ne bude spremna i postavljena na sajt.
§  Korišćenje slika (JPEG, GIF, PNG)  kao pozadine, može da izgleda prihvatljivo, ako je slika prozirna i nije bučna’’, ali korišćenje slike punog kolora je ono što stranicu čini nečitljivom.
§  Korišćenje velikih slova u celom tekstu je kao da vičete na posetioca. Ako se želi naglasiti neka reč u tekstu, bolje je to učiniti podebljanim ili kurziv slovima.
§  Korišćenje kurziv slova u celom tekstu je takođe ne prihvatljivo, jer je tekst tako napisan veoma nečitak i zamarajući.
 • Previše boja na sajtu odvlači pažnju i dekoncentriše korisnika. Treba se držati šeme boja koja je ograničena na nekoliko boja ili nijansi.[6]
 • Pri razvoju Web aplikacije primenjivati TETO princip. Testirati u ranim fazama dizajna i razvoja i testirati često je od presudnog značaja za uvid u moguće probleme i pitanja vezana za raspored elementata, upotrebu boja i drugih vizuelnih i estetskih karakteristika. Pošto je dizajn Web aplikacije iterativan proces, znači da se svaka faza u dizajnu treba tesirati. Prema Steve Krug-u , testiranje jednog korisnika, na početku je 100% bolje, nego ne testirati upošte.[7]  Greške koje se ne otkriju na početku procesa je kasnije mnogo skuplje ispravljati, nego što košta testiranje makar 5 korisnika, nakon svake faze izrade paplikacije.

Jedan interesantan zaključak studija o Web aplikacijama je da ljudi zapravo procenjuju knjigu po njenim koricama tj. u našem slučaj Web sajt po njegovom dizajnu. Elementi kao što su layout, konzistentnost, tipografija, boja i stil utiču na to kako posetilac vidi sajt i kakvu sliku projektuje Web aplikacija na posetioca. Sajt ne treba samo da projektuje dobru sliku, već i onu koja je prava za posetioca. Drugi faktori koji utiču na kredibilitet su: kvalitet sadržaja, količina grešaka, učestalost update-a, lakoća upotrebe i pouzdanost autora.


[1] Don’t Make Me Think!;Steve Krug; 2006, New Riders Publishing, Berkley; ISBN 0-321-34475-8; 2006
[2] http://www.useit.com/prioritizing/
[3] A visible language analysis of user-interface: design components and culture dimensions; Aaron Marcus, Valentina Johanna Baumgartner, Byron Hamann; Rhode Island School of Design, 2004
[4] Prioritizing Web usability; Jakob Nielsen; New Riders, 2006; ISBN 0-3213-5031-6
[5] Prioritizing Web usability; Jakob Nielsen; New Riders, 2006; ISBN 0-3213-5031-6
[6] http://www.killersites.com/articles/articles_dosAndDontsWebDesign.htm
[7] Don’t Make Me Think!;Steve Krug; 2006, New Riders Publishing, Berkley; ISBN 0-321-34475-8; 2006

2.8. PREPORUKE ZA POBOLJŠANJE UPOTREBLJIVOSTI WEB APLIKACIJE

UPOTREBLJIVOST I ESTETIKA WEB APLIKACIJE , Tatjana Dimitrijevic [Diplomski rad] 

       Postoji nekoliko lista grešaka koje ne treba učiniti prilikom stvaranja Web aplikacije. U ovom delu je opisano na šta bi tim za razvoj Web aplikacije trebalo da obrati posebnu pažnju ako želi da Web aplikacija u najvećoj meri zadovoljava uslove upotrebljivosti.
 • Korisnik mora da zna na kojoj je lokaciji u roku od nekoliko sekundi. Pažnja je jedna od najvrednijih valuta na internetu. Ukoliko posetilac ne može da shvati šta je na sajtu za nekoliko sekundi, verovatno će ga napustiti i otići na neku drugu lokaciju. Sajt treba da komunicira sa posetiocem i da mu pruži početne informacije i to odmah. 
 • Proveriti ’’brzim skeniranjem’’ čitljivost sadržaja. Nepotrebno je praviti velike blokove teksta na Web stranicama. Korisnici, verovatno posećuju sajt dok rade i na drugim poslovima, pa ne žele gubiti vreme čitajući nepregledne i duge stranice. Ako ne mogu da uoče odmah numerisana poglavlja, zaglavlja, liste oni gube strpljenje.
 • Ne koristiti ’’fensi’’ fontove koji nisu čitljivi. Naravno postoje neki fontovi koji će dati sofisticirani izgled vašoj aplikaciji. Ipak, treba voditi računa o njihovoj čitljivosti. Ako je tekts ono što doprinosi korisnosti aplikacije – onda bi tekst trebao da bude prijatan za oko čitaoca. 
 • Ne koristiti male fontove. Udobno čitanje sadržaja je preduslov dobre komunikacije aplikacije sa korisnikom, zbog toga ne treba koristi mali font. Ako je potrebno da korinik upotrebi funkciju zumiranja na svom računaru, verovatno će to biti poslednji put da poseti tu Web stranicu. 
 • Ne otvarati nove prozore. Korisnik ne želi da bude kontrolisan od strane neke Web aplikacije, zato mu se ostavlja mogućnost da (ako to želi) sam otvori narednu stranicu vaše aplikacije u drugom prozoru. 
 • Ne menjati veličinu prozora pretraživača korisnika. Korisnik treba da bude u mogućnosti da kontroliše svoj pretraživač. Ako aplikacija promeni izgled korisnikovog pretraživača, može se desiti da se stvori zbrka i da se izgubi kredibilitet kod korisnika. 
 • Ne zahtevati registraciju, osim ako je to neophodno. Korisnik koji pretražuje internet želi da dobije informaciju, a ne obrnuto. Nemojte silom da tražite od korisnika da se registruje i ostavlja svoju e-adresu i ostale detalje, osim ako to nije apsolutno neophodno (ponuda nekog naprednog sadržaja npr.). 
 • Nikada ne pretplaćivati posetioca za nešto, bez njegovog pristanka. Nije dobro da se korisnik automatski (bez svog znanja i odobrenja) ubacuje u e-mailing listu ili pretplaćuje za bilten i novosti. Slajne neželjene pošte je najboji način da se kod potencijalnog korisnika stvori averzija prema pošiljaocu. 
 • Ne preterivati sa Flash-om. Pored povećanja vremena učitavanja sajta, prekomernom upotrebom Flash-a može se dosađivati posetiocima. Koristite ga samo za funkcije koje nisu podržane od strane statičke stranice. 
 • Ako mora da postoji audio datoteka pustite korisnika da je pokrene sam. U nekim situacijama ponuda na sajtu može zahtevati audio fajl. Možda se mora korisniku mora „isporučiti’’ uputstvo, objašnjenje i slično. Tada treba ponuditi mogućnost korisniku da sam odabere kada će slušati ponuđeni audio materijal, pritiskom na dugme (play). 
 • Ne praviti zbrku od banera na sajtu. Mreža banera doprinosi da sajt izgleda neprofesionalno. Čak i ako govorimo o nagradama i priznanjima baneri bi trebali da budu postavljeni na stranici ’’O nama’’. 
 • Ne koristiti početnu stranicu koja jedino što radi , jeste da pokreće "pravi" sajt. Što je manji broj koraka potrebnih da korisnik pristupi sadržaju, to je bolje. 
 • Uveriti se da postije kontakt podaci. Ne postoji ništa gore nego sajt koji nema nikakve kontakt detalje. To nije loše samo za posetioce, već i vlasnike aplikacije. 
 • Aktivno dugme "nazad". Ovo je jedan od osnovnih uslova upotrebljivosti. 
 • Nemojte koristiti trepćući tekst. Agresivan i dekoncentričući sadržaj je kontraproduktivan. 
 • Izbegavati složene strukture URL adresa. Jednostavno, na osnovu ključne reči URL struktura ne samo da će poboljšati rangiranje kod pretraživača, ona će takođe olakšati čitaocu da identifikuje sadržaj vaše stranice pre nego što ih bude posetio. 
 • Koristiti CSS umesto HTML tabela. HTML tabele su korišćene za kreiranje izgleda stranica. Sa pojavom CSS-a, međutim, nema razloga da se držimo njih. CSS je brži, pouzdaniji i nudi mnogo više funkcija. 
 • Izbegavati padajući meni. Korisnik treba da bude u mogućnosti da vidi sve opcije za navigaciju odmah. Korišćenje padajućeg menija može zbuniti i sakriti informacije koje čitalac tražiti.
 • Koristiti tekst navigaciju. Tekst navigacija nije samo brža, već je i pouzdanija. Neki korisnici, na primer, opciju sa slikama pri pretraživanju interneta isključe. 
 • Korišćenje PDF datoteka treba da je jasno naznačeno. Eksplicitne veze koje upućuju na PDF datoteke postaviti na vidnom mestu, tako da korisnici mogu da ih upotrebe. 
 • Ne treba zbunjivati posetioca sa mnogim verzijama. Izbegavajte zbunjivanje posetioca sa previše verzija vašeg Web sajta. Koji propusni opseg žele? 56kbps? 128Kbps? Flash ili HTML? Korisnici žele samo sadržaj! 
 • Ne stavljati oglase sa unutar sadržaja. Ubacivanje oglašavanja (kao što su AdSense jedinice) unutar sadržaja možu povećati broj „klikova’’ na kratak rok. Međutim na duge staze, to će smanjiti bazu čitalaca Web aplikacije. 
 • Koristite jednostavne strukture za navigaciju. Manje je više. Uverite se da vaš sajt ima jednu, jasnu navigacionu strukturu. Ne treba buniti čitaoca kada traži informaciju gde treba da ide kako bi pronašao informaciju koju traži.
 • Izbegavati „predstavljanje". Ne treba silom terati korisnika da, pre nego što ode na stranicu sa sadržajim koji traži, pregleda sadržaj koji nije tražio. To je obično, veoma dosadno i za korisnika predstavlja gubljenje vremena. 
 • Postarajte se da vaš sajt kompatibilan sa svim pretraživačima. Nisu svi preglednici jednaki i ne tumače svi jednako CSS i ostale programe na isti način. Treba proveriti da li je Web aplikacija kompatibilna sa najčešće korišćenim pregledačima, inače se čitaoci gube na dugi rok. 
 • Uveriti se u ispravnost „sidro’’ (anchor) linkova. „Kliknite ovde’’ nije efikasno kao link postavljen u samom tekstu. Kada naiđe na link u tekstu korisnik će znati da li želi da pročita više o temi. 
 • Proveriti vidljivost linkova. Posetilac bi trebalo da bude u stanju da lako prepozna šta je link, a šta nije. Linkovi su obično dati u plavoj boji ili u kontrastnoj boji. 
 • Ne podvlačiti ili bojiti normalan tekst. Ne podvlačiti normalan tekst ukoliko to nije apsolutno neophodno. Baš kao što korisnici treba da lako prepoznaju veze, oni ne bi trebalo da dobiju ideju da nešto kliknu, a da to ustvari ne predstavlja vezu ka drugom dokumentu. 
 • Kliknom na link, on treba da promeni boju. Ova tačka je veoma važna za upotrebljivost Web sajta. Veze koje su već bile otvorene i koje promene boju, pomažu pri lakšem snalaženju. 
 • Ne koristiti animirani GIF. Ako sajt ima reklamne banere koji zahtevaju animaciju, izbegavati animirane GIF-ove. Oni čine da sajt izgledati neprofesionalno i odvlače pažnju od sadržaja. 
 • Uveriti se da je korišćen ALT i TITLE atribut za slike. Pored toga što je koristan u SEO-u. ALT i TITLE atributa za slike će igrati važnu ulogu za korisnike sa invaliditetom. 
 • Ne koristiti jake boje. Dizajn paleta boja ne treba da odvlači pažnju sa sadržaja niti da stvara neprijatnost kosniku pri gledanju u stranicu.
 • Ne koristiti iskačuće prozore. Ova tačka odnosi se na iskačuće prozore bilo koje vrste. 
 • Postaviti funkcionalne veze u podnožju. Ako nisu pronašli korisnu informaciju na stranici, korisnici se kreću ka podnožju. Najbolje je postaviti jednostavnu (slovnu) navigaciju, koja je jednaka onoj početnoj.
 • Izbegavati duge strane. Korisnici, uglavnom, ne čitaju sve što je napisano na stranici, već je skeniraju pogledom. Zato treba izbegavati duge stranice. 
 • Ne postavljati horizontalno ili vertikalno pomeranje stranice (skrolovanje). Najviše korišćena rezolucija ekrana je danas 1024 k 768 piksela, pa Web aplikacija treba da se uklopi u te dimenzije. 
 • Nema pravopisnih ili gramatičkih grešaka. Ovo nije dizajn greška, ali to je jedan od najvažnijih faktora koji utiču na ukupni kvalitet Web aplikacije. Proveriti da linkovi i tekstovi ne sadrže pravopisne ili gramatičke greške. 
 • Ako koristite CAPTION filter, proverite da li su slova čitljiva. CAPTION filteri se koriste kao zaštita od neželjene pošte ili komenatara. Postoji samo jedan problem sa njim - korisnik uglavnom treba da izdvoji mnogo vremena da dešifruje pismo. 
 • Iznervirani posetilac je izgubljeni posetilac.

Srbija poklanja školovane ljude - POZDRAV IZ GRCKE

Srbija poklanja školovane ljude 13. avgust 2010. | 11:41 -> 16:41 Trend odlaska diplomaca se nastavlja, a školovanje jednog stručnjaka košta oko 30.000 evra. Najtraženiji diplomci prirodnih nauka, inženjeri, medicinari. Ne radi se samo o novcu koji je uložen u njihovo školovanje, već o doprinosu koji bi oni mogli da daju da su ostali u zemlju. Trend odlaska, koji potvrđuje i najnoviji poziv iz Nemačke za 600 mladih lekara iz Srbije koje tamo čeka radno mesto, najverovatnije će se nastaviti. Evropske zemlje imaju deficit kadrova, pre svega, iz prirodnih i tehničkih nauka, a Srbija one koje je školovala ne može da zaposli. Prema rečima prof. dr Branka Kovačevića, rektora Univerziteta u Beogradu, naši diplomci su cenjeni u inostranstvu, posebno medicinari, hemičari, fizičari, elektrotehničari... "Za školovanje jednog lekara država godišnje izdvaja oko 3.000 evra, a inženjera elektrotehnike oko 1.600 evra", kaže Kovačević. On napominje da "njihovo znanje koristi neko drugi, jer kod nas oni ne mogu da se zaposle". "Tržište ne postoji, privreda ne radi, tako da oni ne mogu u svojoj zemlji primeniti ono što su naučili. S druge strane, u pojedinim evropskim zemljama postoji deficit kadrova, pa tako Nemačkoj treba 400.000 inženjera svih profila. Stručnjaci nedostaju Holandiji, Danskoj, Švajcarskoj", objašnjava Kovaćević. Bez posla U Srbiji prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje posao sa fakultetskom diplomom u Srbiji čeka 41.386 (5,54 odsto), a sa osmim stepenom stručnosti svega 38. Među njima je nalazi 1.807 lekara, od kojih su 90 specijalizirali. Kovačević ističe da odlazak lekara u inostranstvo može naneti veliku štetu u stvaranju nove generacije predavača na Medicinskom fakultetu. On kaže da za školovanje jednog dobrog stručnjaka treba minimum deset godina, a prosek godina predavača na medicini je veći od 50, što je za evropske standarde nedopustivo. "Šteta koju država ima odlaskom mladih kadrova je ogromna, to je kao da izgubite deo kulturnog blaga", smatra prof. dr Živoslav Tešić, profesor Hemijskog fakulteta. - Školovanje jednog hemičara košta državnu kasu realno 5.000 evra, a većinu njih već na fakultetima rezervišu strane kompanije, sada sve više iz Evrope. Kako ističu naši sagovornici problem je što država nema definisanu strategiju razvoja, sa procenom koji kadrovi su potrebni i u kom broju. Rektor Kovačević ističe da se upisne kvote prepisuju iz godine u godine, bez ikakve dodatne analize da li je potrebno toliko inženjera, pravnika, ekonomista... Dodatni problem je veliki broj visokoškolskih ustanova. "Upisne kvote su iste, kao u periodu kada smo imali razvijenu proizvodnju i tržište, a danas je situacija potpuno drugačija. Svetski standardi kažu da na milion stanovnika dolazi jedan univerzitet, a samo u Beogradu postoji sedam - dva državna i pet privatnih", kaže Kovaćević. Na konkurs NSZ za rad u Nemačkoj prijavilo se 100 lekara U Srbiji ne postoji zvanična evidencija koliko je mladih stručnjaka otišlo u inostranstvo. Neke procene govore da je, od 1991. do 1996. godine otišlo više od 250 doktora nauka, 200 magistara i oko 30.000 studenta. Takođe, nezvanične statistike kažu da posle 2000. godine oko 4.000 diplomiranih studenata godišnje napusti zemlju. Na konkurs za zapošljavanje lekara u Nemačkoj do sada se prijavilo njih oko 100, rečeno je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) Srbije. Na konkurs, koji je raspisala NSZ, mogu se prijaviti svi zainteresovani nezaposleni lekari sa evidencije, a potrebna im je diploma medicinskog fakulteta, položen državni ispit, znanje nemačkog jezika na nivou B2, ili B1, dok radno iskustvo nije neophodno. Direkciji NSZ obratila se klinika "Sant Georg Klinikum Ajzenah" iz Nemačke kojoj je potrebno najmanje 20 lekara specijalista raznih oblasti medicine. Za rad u toj u toj ustanovi traže se lekari specijalisti iz kardiologije, interne medicine, ginekologije, pedijatrije, anestezije, opšte i traumatološke hirurgije, urologije, vaskularne hirurgije, psihijatrije, neurologije, ali i lekari opšte medicine. Selekcija je u toku, konačni izbor kandidata će obaviti poslodavac iz Nemačke, a konkurs traje do popune radnog mesta.

Greece - gardens of gods by Tatjana Dimitrijevic - Ελλάδα - κήποι των θεών

TatjanaDimitrijevic  May 31, 2010 — Ελλάδα - Σ' αγαπώ όχι για το ποιος είσαι, αλλά για το ποιος είμαι εγώ όταν είμαι δίπλα σου. ***Greece - I love you not for who you are but for who I am when I'm next to you.***Grcka - volime te ne zbog toga ko si , vec zbog toga ko sam ja kda sam pored tebe.

σκυλάκι μου, ο φίλος της Τατιάνας ; Tatjana Dimitrijevic

Senka - Mika Antic


Zbog svega što smo najlepše hteli
hoću da uz mene noćas kreneš.

Ma bili svetovi crni,  ili beli,
ma bili putevi hladni,ili vreli,
nemoj da žališ ako sveneš.


Hoću da drziš moju ruku,
da se ne bojiš vetra i mraka,
uspravna i kad kiše tuku,
jednako krhka, jednako jaka.


Hoću uz mene da se sviješ,korake moje da uhvatiš,
pa sa mnom bol i smeh da piješ i da ne želiš da se vratiš.


Da sa mnom ispod crnog neba
pronađeš hleba komadić beli,
pronađeš sunca komadić vreli,
pronađeš života komadić zreli.


Ili crkneš, ako crći treba
zbog svega što smo najlepse hteli.

Tariq Ali in Belgrade

The Islam Quintet: Shadows of the Pomegranate Tree, The Book of Saladin, The Stone Woman, A Sultan in Palermo, Night of the Golden Butterfly (Shrinkwrapped Set) (The Islam Quintet) by Tariq Ali - HIGHLY HIGHLY RECOMMEND THIS NOVELS TO ALL

Chillout – Opusti se u Titelu

Naziv projekta:
Chillout – Opusti se

Cilj projekta: Promocija nenasilja u suživotu sa komšijama u prirodnom vojvođanskom ambijentu ravnice na ušću dveju reka, Tise i Begeja.


Mesto dešavanja projekta:

Titel, Vojvodina, Srbija

Vreme dešavanja projekta:

Juni 2010

Opis projekta:

Chillout – Opusti se će se dešavati na ušću Begeja u Tisu kod Titela i to sa Titelske strane na samoj obali Tise. Kompletan sadržaj festivala je osmišljen da promoviše nenasilje i suživot ljudi u ambijentu ravnice pored reke. Naime u Vojvodini ljudi već decenijama žive i rade u široko, u svetskim razmerama gledano, u miru i prosperitetu. Ideja je da se kroz manifestaciju koju će ovaj Vojvođanski gradić predstaviti svima u Srbiji, se pokaže model po kome ljudi žive «nesvesno» po principima nenasilja.
Pred posetioce svih godišnjih doba, a kroz muzički dojam vojvođanske tambure i mladih vojvođanskih muzičara ostalih žanrova, koje ćemo okupiti, zajednički ćemo predstaviti Vojvođanske principe nenasilja i bodriti muzičare u fer i korektnom takmičenju, gde će se na kraju drugog dana proglasiti pobednici od strane stručnog žirija i publike.
Kompletan festiva će imati tri bine koje će biti postavljene dve na obale Tise sa Titelske strane i jedan u centru kod fontane. Svaka bina će osim što će biti fizički dovoljno udaljena, kako bi se sprečilo mešanje zvuka i ambijenta, biti i tematski odvojena te imati svoj nezavisan konceptualan sadržaj. Tako da se na jednom festivalu odigravaju tri muzičke manifestacije kako bi smo na kraju festivala imali tri muzičke celine za ocenjivanje nagradu. Svaka muzička celina će biti ocenjivana od strane stručnjaka u svom žanru i publike koja će ih pratiti. Te na kraju će se proglasiti dva tipa pobednika u svakom žanru, i to: pobednik po odluci stručnog žirija, i pobednik po oceni publike.
Svaki od pobednika će dobiti nagradu u skladu sa odlukama.

Svi takmičari će imati pola sata vremena da se predstave, kroz koji će morati da odgovore na izazov koji će biti postavljen pred njima kroz sledeće forme muzičkog dojma:


• Komunikacija sa publikom kroz muzički dojam

• Predstavljanje specifičnog Vojvođanskog nenasilja publici
• Generalni javni nastup

Kompletan festival će biti postavljen tako da se tematski predstavi određenoj starosnoj strukturi i ciljnoj grupi i to tako što će biti fizički odvojen, kroz prostorno pozicioniranje na sledeći način:


• Titelska plaža – moderna Techno muzika

• Titelski kej – Rock and Roll
• Titelski trg – Vojvođanska Tambura

Hvala ...

ЗОЕ, НЕ ВОЛИМ ТЕ ВИШЕ!

Објављено у Панчевцу 2004.

Четвртак, 21. јул
Кад ја пођох на Бембашу, на воду. Ја поведох бело млеко са тисућу злокотлокрпа. Ма `ајте молим Вас!
Па некако се морало почети.
Баш добар дан за путовање бродом до Санторинија. Грчког острва, вулканског порекла, са 11 000 становника и безброј туриста из западног света. Срба нема.
Углавном су ту Амери са геронтолошког. Ето, дошли људи да виде Европу, пред смрт. Чију?!?
Далеко сам од геронтологије и баш ми је драго што од тридесет трећој години свог живота, могу да остварим један од својих снова. Пуцам од среће!
Седим на неком од приватних балкона у Фири (главни град острва), свесна да сам у свом сну.
Да ли сте Ви свесни, када сте у свом сну? Е, па будите! Иначе ћете пропустити осећај славља, свог срца.
Сан се ретко понавља...
Залазак сунца...
Сад бих могла и умрети...
Беле куће са плавим прозорима, постају рузжичасте. Море и небо су ужарена лава (ту је некад кажу била Атлантида).
Оооо, тако ми је све једно за све што је било и што ће бити. Ум је ишчезнуо. Остало је – спокојство. Ослобођеност од саме себе.

Петак, 22. јул

Ретимно – град на Криту, моје одредиште овог лета. Мушкатле су свуда и увек ме изнова одушеве једноставношћу и лепотом, у оним лименим кантама (од мармеладе) у које их посаде и обоје разним бојама. ДомовИ су тако малени , за наше појмове, а тако пуни прича и маште... Море је топло и сатима не излазим на обалу.
Сви из цивилизоване Европе пливају на 20 цм од обале. Ми дивлјаци ( у овом случају, само ја) прелазе и жуте бове. Мислим – човек је део природе и она му најманје од свега може наудити.
Све заборављам – једноставно – уживам у лакоћи постојанја.
Али...на обали ме неко стрпљиво чека.
Митски стрпљиво. Посматра ме и ћути. А не знам и шта би рекао на арапском или француском, када ја ѕнам само српски и енглески.
Уосталом - шта ту има да се не разуме?
Поглед без речи... довољно за тајну...

Знаш, одувек сам се питала како су ти месопотамци и египћани били на оним тањирима осликани витки, дугоноги, префектних профила и дубоких очију и шта им се то догодило, па су постали подбули ко сарме са брковима.

Гледајући ову тајну предамном, видим да је ипак, могуће да су били, баш такви. Некако... стално га замишљам како излази из вазе ( само му руке не стоје , онако испред и иза тела, већ нормално).
Смеје се...
ДА! Језик осмеха свако разуме.

Субота, 23. јул
Јављају нам да полазимо дан раније, него што би требало. Агенција нам је украла два дана. Невероватно је како неко даје себи слободу , да ти дрско гурне прст у око и прође некажњено. Наша непословност, нељубазност, непоштовање човека че нас растурити као људска бића.
Шта да радим?
Остало је још једно вече...
Бирам поклоне за моје љубави. Има их много и увек им се враћам. Не заборављм и тајну. Још једну, нежну и топлу као либански ветрови. Целе сам вечери седела на песку и мислила о Васиони у којој се сусрећемо. Сретнемо се , па се више не сретнемо. А остане траг у нама... и у њој – сигурно. Јер: `Жеље наше крви, негде се морају наставити.`
ДА! Језик суза свако разуме.

Недеља 24. јул

Поставлјам себи , онако буновна питанје: `Зашто је прва европска цивилизација поникла, баш тамо где бујају маслине и камен? Баш тамо? А овде толико плодне земље?.` Нешто ми ту не штима?
Отварам Панчевац. Неколико пута је поставлјено питанје: `Чему служе мушкарци?`
Мислим...чему се оптерећивати тиме? Служе да ми пруже пољубац и осмех, док могу. Када потроше нежност – служе – да их напустим и кренем за новим пољупцем и телом. Служе да ме усред ноћи стегну јако, јако, јако и тада да ништа не кажу – све је јасно. Не знам шта бих очекивала друго од њих?
Не знам шта жене очекују од мушкараца? Не знам шта мушкарци очекују од жена?
Чему то лепотице?!?
Довољно сте шармантне, духовите, лепршаве, мирисне, духовне, љупке. Зато - осмех на лице, главу горе, песму у срцу и корачајте у сусрет нежностима. Створите прво саме себе! Онда ће те леко знати шта ће вам мушкарци. Не брините прода рдаи за нас.
Тајна погледа и додира је оно што вам треба. Све остало можете и саме.

Понедељак 25. јул
Шта рећи?
Посао пун сусрета са дивним људима, који ми чине живот лепшим. Волим да се смејем са њима. Све у свему – није лоше. Наиђем некад на оних неколико хистерија...али дооооброоо...није њима лако. Ко зна шта им се ноћас десило (или није).

Једино морам, морам да цитирам Ђолета:`Град је изгледао као да га је молер-далтониста читавог офарбао у сиво, пролазећи четком преко пролазника, аутомобила, фасада, облака и свих елемената панораме.`
Жао ми је што у Панчеву нема више цвећа и маштовитих кућавеселих боја. (али то је моја лична импресија)
Вече је прошло у разгледанју фотографија са летовања и подели поклона, али и у уживању у шприцеру и грчкој музици. Ој, што волем кад се скупимо и смејемо и певамо и играмо луди од среће.

Уторак 26. јул
Касниииим на посао. Мнооого.
Па, морала сам да пошаљем поклон мом Мишку. Он је јако, јако далеко. Толико далеко, да више није истина.
Пред сан размишљам о ономе шт је писао Осхо:
`Само мртве ствари се могу предвидети. Што је нешто живље, то је непредвидљивије. Никада не знаш куда ће те живот одвести. Веома је тешко да живимо са собом; лако је живети са стварима. Тешко је живети са собом. Зато, често настојимо да личности преобратимо у ствари.`
Лаку ноћ, лепо спавај и најлепше сајај!

Среда 27. јул
Покушавам да схватим своју унутрашнју природу. Мој мир и мој немир. Кажу да је највише стваралаштво – створити себе. Покушавам да се створим. Покушавам да будем сретна без ичега – без икакве зависности – сасвим сама... Тек тако...безусловно срећна. Када створим себе, биће ми лако да седелим са људима.

Не знам шта се дешава у граду, не слушам вести... Не могу да истрпим да ми тамо неки људи који су себи ствирили добар живот, мој уништавају. Одлучила сам да их избришем из мог света.

А живот је кратак, сетите се тога кда се будете љутили на некога к`о вам је драг. Помислите колко би Вам било жао, да му се сутра нешто деси , а Ви сте били непријатни према њему.
Искористите сваки тренутак да будете нежни, то није слабост, то није срамота. То је снага. Верујте ми. Обрадујте данас неког...или сутра или сада одмах... или заувек.
И водите љубав. Истински се предајте неком целим својим бићем и уживајте. А ако тај неко не уме да узврати, тражите другог. Погрешили сте? Нема везе... Свет је препун људи који су нежни, само их треба осетити.

Погледајте људе око себе као да их први пут видите, као да их никада нисте упознали. Дотакните све као да је први пут. Видећете све ће бити ново. Сваки ће дан бити нови. То је тешко, пошто сви ми живимо по шаблону, али ето тако ми је данас прошао дан. И осећам се слободно и срећно, ма где била!

потпис
Зое, жао ми је, не волим те више!
Уствари...уопште ми није жао... Баш ме брига!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...