Tariq Ali in Belgrade

The Islam Quintet: Shadows of the Pomegranate Tree, The Book of Saladin, The Stone Woman, A Sultan in Palermo, Night of the Golden Butterfly (Shrinkwrapped Set) (The Islam Quintet) by Tariq Ali - HIGHLY HIGHLY RECOMMEND THIS NOVELS TO ALL

Chillout – Opusti se u Titelu

Naziv projekta:
Chillout – Opusti se

Cilj projekta: Promocija nenasilja u suživotu sa komšijama u prirodnom vojvođanskom ambijentu ravnice na ušću dveju reka, Tise i Begeja.


Mesto dešavanja projekta:

Titel, Vojvodina, Srbija

Vreme dešavanja projekta:

Juni 2010

Opis projekta:

Chillout – Opusti se će se dešavati na ušću Begeja u Tisu kod Titela i to sa Titelske strane na samoj obali Tise. Kompletan sadržaj festivala je osmišljen da promoviše nenasilje i suživot ljudi u ambijentu ravnice pored reke. Naime u Vojvodini ljudi već decenijama žive i rade u široko, u svetskim razmerama gledano, u miru i prosperitetu. Ideja je da se kroz manifestaciju koju će ovaj Vojvođanski gradić predstaviti svima u Srbiji, se pokaže model po kome ljudi žive «nesvesno» po principima nenasilja.
Pred posetioce svih godišnjih doba, a kroz muzički dojam vojvođanske tambure i mladih vojvođanskih muzičara ostalih žanrova, koje ćemo okupiti, zajednički ćemo predstaviti Vojvođanske principe nenasilja i bodriti muzičare u fer i korektnom takmičenju, gde će se na kraju drugog dana proglasiti pobednici od strane stručnog žirija i publike.
Kompletan festiva će imati tri bine koje će biti postavljene dve na obale Tise sa Titelske strane i jedan u centru kod fontane. Svaka bina će osim što će biti fizički dovoljno udaljena, kako bi se sprečilo mešanje zvuka i ambijenta, biti i tematski odvojena te imati svoj nezavisan konceptualan sadržaj. Tako da se na jednom festivalu odigravaju tri muzičke manifestacije kako bi smo na kraju festivala imali tri muzičke celine za ocenjivanje nagradu. Svaka muzička celina će biti ocenjivana od strane stručnjaka u svom žanru i publike koja će ih pratiti. Te na kraju će se proglasiti dva tipa pobednika u svakom žanru, i to: pobednik po odluci stručnog žirija, i pobednik po oceni publike.
Svaki od pobednika će dobiti nagradu u skladu sa odlukama.

Svi takmičari će imati pola sata vremena da se predstave, kroz koji će morati da odgovore na izazov koji će biti postavljen pred njima kroz sledeće forme muzičkog dojma:


• Komunikacija sa publikom kroz muzički dojam

• Predstavljanje specifičnog Vojvođanskog nenasilja publici
• Generalni javni nastup

Kompletan festival će biti postavljen tako da se tematski predstavi određenoj starosnoj strukturi i ciljnoj grupi i to tako što će biti fizički odvojen, kroz prostorno pozicioniranje na sledeći način:


• Titelska plaža – moderna Techno muzika

• Titelski kej – Rock and Roll
• Titelski trg – Vojvođanska Tambura
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...